Cultură

În adâncul lucrurilor Inteligenţa, ingeniozitatea şi creativitatea sunt exprimări pline de iubire ale grijii pe care Domnul ne-o oferă gratuit fiecăruia. Prin exercitarea lor, toţi participăm la slava lui Dumnezeu prin simpla noastră existenţă. Pe de altă parte, cunoaşterea este un proces intenţional care apare din nevoi şi dorinţe. A pătrunde în adâncul lucrurilor nu […]