Cultură

În adâncul lucrurilorghi_3595
Inteligenţa, ingeniozitatea şi creativitatea sunt exprimări pline de iubire ale grijii pe care Domnul ne-o oferă gratuit fiecăruia. Prin exercitarea lor, toţi participăm la slava lui Dumnezeu prin simpla noastră existenţă. Pe de altă parte, cunoaşterea este un proces intenţional care apare din nevoi şi dorinţe. A pătrunde în adâncul lucrurilor nu înseamnă să găsim un răspuns la tot. Semnifică să dialogăm cu răbdare cu întrebările care locuiesc în inima noastră în orice moment şi care ne interoghează despre gustul şi sensul vieţii, pentru a ne înţelege pe noi înşine într-un mod nou.

 

 

 

 

Beneficiul îndoielii

A se îndoi şi a avea încredere sunt atitudinile persoanelor care vor să ajungă la cunoaştere pornind de la experienţă. Trebuie să nu mai judece, să se depăşească şi să se deschidă la nou. Apoi, trebuie să intre din nou în ei înşişi, să evalueze şi să compare, creând o nouă interpretare a celor trăite pornind de la propria lor poveste şi de la datele adunate. Chiar şi în ceea ce priveşte activitatea intelectuală, spiritualitatea noastră rămâne ancorată în experienţa concretă şi ne invită să confruntăm teoria cu faptele, dar nu în mod abstract, ci în contextul de viaţă în care se află.

ffl_6744

 

Ştiinţă sau credinţă?

Ştiinţa şi credinţa sunt exprimări ale omului în forma sa cea mai înaltă. Ştiinţa nu este doar o colecţie de date experimentale: chiar şi în protocoalele sale cele mai riguroase, este naraţiunea încercărilor de succes sau eşuate care stimulează mintea să interpreteze fenomenele, atâta timp cât alte date sau ipoteze nu schimbă modalitatea dominantă de a le înţelege. În acelaşi fel, credinţa nu este o colecţie de dogme transmise în mod impersonal din generaţie în generaţie; este mai degrabă naraţiunea continuă a umanităţii care încearcă să se înţeleagă în relaţia sa cu Dumnezeu care se revelă în Isus Cristos. Ambele istorisesc misterul omului.

ffl_0421