Misiune

În misiunea noastră căutăm să trăim:

O legătură mai strânsă cu Dumnezeu

dsc07368

Potrivit Decretului 3 al Congregației Generale 35 (2008), acesta este domeniul prioritar în care Iezuiții sunt chemați să lucreze ca slujitori ai lui Cristos.
Cum să ajutăm lumea de azi în căutarea ei de a găsi un rost pentru viețile oamenilor într-o cultură dominantă marcată de subiectivism, relativism moral, hedonism și materialism?
Cum să păstrăm în toate slujirile noastre un dialog continuu și viu între credință și rațiune, între cultură și etică, între principiile religioase și societatea civilă?
Cum să ajutăm oamenii să ducă o viață creștină autentică într-o lume marcată de pluralismul religios și cultural?

dsc08071

Exercițiile Spirituale ale Sfântului Ignațiu rămân mai departe un ajutor neprețuit pentru mulți dintre contemporanii noștri.

O legătură mai strânsă cu Aproapele
Așa cum reiese din Decretul 3 al Congregației Generale 35 (2008), acesta este cel de-al doilea sector în care Iezuiții sunt chemați să se angajeze ca slujitori ai lui Cristos.
Deși mulți oameni au scăpat de sărăcie în contextul societății globalizate, aceasta din urmă a dus la agravarea decalajului dintre săraci și bogați, atât în cadrul aceleiași țări, cât și între state. Iar consecințele nedreptăților economice se regăsesc în violență și războaie, în trafic de arme și de persoane.
Cum putem privi lumea cu ochii celor sărmani și marginalizați, cum putem punți în loc de opreliști între cei cu putere de decizie și cei rămași fără de glas?

O legătură mai strânsă cu Creația

Tot în conformitate cu Decretul 3 al Congregației Generale 35 (2008), creația constituie cel de-al treilea domeniu privilegiat de misiune pentru iezuiți, în calitate de slujitori i lui Cristos.
Grija purtată lumii în care trăim
Influențează calitatea legăturilor noastre cu Dumnezeu, cu celelalte persoane și cu creația însăși.

flo_8969
Exploatarea crescândă a resurselor naturale și de energie
afectează mereu mai mult pământul, aerul, apa, pe scurt mediul întreaga noastră lume.
Cum putem contribui prin studii și bune practici la stoparea sărăciei
și la păstrarea mediului înconjurător?
Cum putem folosi cercetarea și pledoaria în favoarea săracilor
și a acelora care lucrează pentru ocrotirea naturii?
Cum să conștientizăm oamenii să prețuiască mai mult legătura noastră cu creația în tot ce privește
responsabilitatea politică, locurile de muncă, familia și stilul personal de viață?