Pr. Alessandro Valignano SJ

1539

Se naşte pe 7 februarie 1530 la Chieti şi moare pe 20 ianuarie 1606 în Macao.

În 1573, Superiorul general Mercuriano îl desemnează vizitator al Indiei şi al Orientului Îndepărtat. Îşi petrece viaţa între Japonia, China şi India, fondând colegiul din Macao ca punct de sprijin pentru misiuni. În 1577, reuşeşte să stabilească un contact cu creştinii Sfântului Toma (sirieni din Malabar) care va continua în timp. Munceşte fără încetare pentru a crea un cler autohton în India, chiar dacă se opune acceptării indienilor, inclusiv a brahmanilor, în Societatea lui Isus.

Pe plan organizatoric, pentru a menţine contactul cu Roma, obligă fiecare comunitate să trimită scrisori anuale care fac şi ca misiunile să devină cunoscute în Europa. În afară de sponsorizarea portugheză, organizează o strângere de fonduri împreună cu Sfântul Scaun pentru a-şi ajuta colegii.

Cere de urgenţă trimiterea mai multor misionari din Europa şi dă cursuri de orientare despre educaţia culturală şi lingvistică cu durata de cel puţin un an. În Japonia, încearcă să formeze conducători ecleziastici şi laici în regiune şi să constituie astfel o biserică japoneză independentă; în sprijinul acestei idei, redactează un amplu plan pedagogic, pregătind o Ratio Studiorum a sa bazată pe educaţia umanistă, cu latina şi japoneza ca nucleu.

Legat de metodele misionare, Valignano urmează orientarea lui Francisc Xaveriu. Ca şi Matteo Ricci, care este trimis în China, scrie un ceremonial pentru Japonia. Acesta dă glas pentru întâia oară literaturii japoneze creştine.

Multe dintre eforturile sale vor avea o mare influenţă asupra atitudinii misionare a întregii Biserici.