Pastorația tineretului

Să-i ajutăm să zboare sus Obiectivul principal al muncii noastre cu tinerii este de a-i face să simtă gustul vieţii, a-i face deschişi la a spera, a-i face responsabili şi capabili de a înfrunta dificultăţile pe care le vor întâlni fără a se retrage într-o lamentare zadarnică sau a deveni indiferenţi. Dorim să-i facem să […]

Social-educativ

Pentru ca toţi să poată contribui Promovarea dreptăţii este o parte integrantă a modului în care este concepută misiunea noastră. Persoana, atât ca individ, cât şi ca popor, se află în centrul atenţiei noastre. Încercăm să intervenim în acele contexte în care drepturile fundamentale sunt călcate în picioare sau sunt recunoscute cu greu. Imigranţi, refugiaţi […]

Cultură

În adâncul lucrurilor Inteligenţa, ingeniozitatea şi creativitatea sunt exprimări pline de iubire ale grijii pe care Domnul ne-o oferă gratuit fiecăruia. Prin exercitarea lor, toţi participăm la slava lui Dumnezeu prin simpla noastră existenţă. Pe de altă parte, cunoaşterea este un proces intenţional care apare din nevoi şi dorinţe. A pătrunde în adâncul lucrurilor nu […]

Spiritualitate

 Ducând lupta cea dreaptă Fiecare persoană trăieşte o luptă interioară când are gânduri şi sentimente îndreptate în direcţia opusă şi nu ştie cum să se orienteze. Astfel se întâmplă să luăm decizii – chiar şi importante – ca reacţii imediate la instinctivitate şi afectivitate, fără a ne gândi prea mult, fără a ţine cont de […]