Pastorația tineretului

Să-i ajutăm să zboare sus

Obiectivul principal al muncii noastre cu tinerii este de a-i face să simtă gustul vieţii, a-i face deschişi la a spera, a-i face responsabili şi capabili de a înfrunta dificultăţile pe care le vor întâlni fără a se retrage într-o lamentare zadarnică sau a deveni indiferenţi. Dorim să-i facem să zboare sus, ajutându-i să-şi dezvolte capacitatea de a dori lucruri măreţe pentru binele întregii comunităţi umane. Investim multă energie în ei deoarece credem că ei sunt într-adevăr viitorul nostru.

ffl_7080

Adolescenţi

Este vârsta la care se structurează treptat procesul de maturizare afectivă şi cognitivă, de afirmare a identităţii şi de identificare a proiectului de viaţă. Încercăm să încurajăm această transformare, creând spaţii de discuţii în care adolescenţii să-şi poată exprima şi susţine părerile în faţa celorlalţi, invitându-i să-şi motiveze comportamentul şi să se gândească la consecinţe. În acelaşi timp, îi educăm în ceea ce priveşte constanţa şi statornicia angajamentelor asumate pentru a-i pregăti pentru lumea adulţilor. Împreună, ne confruntăm cu îndoieli şi întrebări despre Dumnezeu pentru a trece de la o credinţă dobândită la o credinţă adultă.

flo_9740

Tineri

Este momentul deciziilor, atât în domeniul profesional, cât şi în cel afectiv. Adesea, tinerii cer criterii fiabile de a alege. Lor le propunem metoda discernământului, metodă tipică a spiritualităţii noastre. Discernământul este spaţiul în care se experimentează relaţia cu Dumnezeu ca experienţă de libertate. Acolo, persoana care se deschide spre viaţa de adult se percepe drept creator responsabil al propriei sale persoane şi a poveştii sale. Recunoscându-l pe Dumnezeu ca centrul său vital de energie, îşi dă seama că este un protagonist activ al existenţei sale şi că este capabil să se consacre cu dăruire şi generozitate altora.

ffl_1286