Social-educativ

Pentru ca toţi să poată contribui

Promovarea dreptăţii este o parte integrantă a modului în care este concepută misiunea noastră. Persoana, atât ca individ, cât şi ca popor, se află în centrul atenţiei noastre. Încercăm să intervenim în acele contexte în care drepturile fundamentale sunt călcate în picioare sau sunt recunoscute cu greu. Imigranţi, refugiaţi politici sau din alte motive, persoane fără acoperiș, persoane afectate de dependenţe, puşcăriaşi: încercăm să le dăm o voce pentru a nu se simţi consideraţi excluşi şi marginalizați ai societăţii.
ffl_1255

Demnitatea persoanei

Acţiunea noastră socială doreşte să se asigure că cei săraci şi marginalizaţi devin „protagonişti” ai schimbării lor şi nu doar „obiecte” asistate. Munca pentru şi alături de săraci înseamnă stabilirea unor legături cu ei, acceptarea de a le simţi starea, căutarea împreună de noi căi pentru recuperarea demnităţii lor. Felul nostru de a proceda în această zonă ne cere să fim răbdători pentru a asculta persoanele cu seriozitate, cu scopul de a ajunge la rădăcina problemelor lor şi de a reconstrui împreună cu ele legătura relaţională pe care au pierdut-o.

dsc_0450

O cultură a dreptăţii

Noi nu doar lucrăm pentru dreptate, ci şi promovăm o cultură a dreptăţii. În locul unei culturi a asistenţei sociale care consideră că resursele destinate celor în dificultate sunt pierdute, preferăm căutarea de noi modele sociale care să integreze grupurile cele mai dezavantajate, considerându-le o investiţie pe termen lung, nu o povară pentru binele comun. Perspectiva personalistă pe care o îmbrăţişăm înţelege libertatea nu ca arbitru, ci ca o creare de legături care devin relaţii semnificative, nu de schimb între cerere şi ofertă.

dsc_0112

Dezvoltarea capacităţilor personale

Tradiţia noastră ignaţiană a reelaborat de-a lungul secolelor o pedagogie bazată pe libertatea, potenţialul şi responsabilităţile persoanei. Centrală nu este învăţătura, cu o programă care trebuie respectată, ci procesul de învăţare al elevului. Educaţia nu este privită ca un efort de a atinge obiective aflate mai presus de posibilităţile noastre, ci ca un proces gradual de exprimare şi de creştere a propriei noastre persoane care se recunoaşte drept unică.

dsc07994

Relaţia educativă ignaţiană

Elevii din colegiile noastre sunt însoţiţi prin cura personalis de către profesori. Aceştia cresc cu percepţia că transformarea lor în adulţi este privită ca o valoare inestimabilă. Învăţarea prin cooperare îi îndeamnă să lucreze împreună, împărtăşind păreri, idei şi dificultăţi. În acest climat stimulant, se manifestă excelenţa specifică a fiecăruia şi se maturizează conştientizarea că dragostea este adevăratul motor care face ca istoria omenirii să se mişte. Dimensiunea spirituală ne ajută să ne dăm seama că Spiritul Sfânt este sursa de inspiraţie a inteligenţei lor creative.

ffl_0025

Persoane cu şi pentru ceilalţi

Modelul pedagogic ignaţian se bazează pe o antropologie cristologică. Figura lui Isus care umblă prin lume, întâlneşte persoane din medii diferite şi le primeşte în inima sa pornind de la nevoile lor: acesta este modelul de fiinţă umană pe care dorim să-l formăm. Lideri care să se ocupe cu schimbarea oamenilor, mai exact care să ştie să discearnă talentele şi potenţialul persoanelor şi să reuşească să le transforme în resurse pentru binele comun. Lideri care să ştie să întâmpine şi să valorizeze strigătul cauzat de injustiţiile pe care le trăim şi să-l transforme într-o forţă motrice pentru crearea unei societăţi mai respectuoase faţă de demnitatea umană.

ffl_0279